Bewakingsfirma bij jongerenfuiven inhuren (subsidie)

Online aanvragen

Gemeente Sint-Gillis-Waas verleent jaarlijks, volgens de gemeentebegroting, een subsidie voor het inhuren van een bewakingsfirma bij het organiseren van jongerenfuiven door verenigingen. Deze verenigingen moeten door de gemeente erkend zijn.

Voorwaarden

 • Een jongerenfuif is een voor het publiek toegankelijke dansgelegenheid voor jongeren in een zaal of in openlucht, georganiseerd door jongeren die deel uitmaken van een vereniging.
 • Onder 'bewakingsfirma' verstaat het reglement elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een activiteit van toezicht op en controle van personen uitoefent op verzoek van een vereniging met het oog op het verzekeren van de veiligheid voor het publiek op toegankelijke plaatsen. Deze controle moet vergund en erkend zijn door de minister van Binnenlandse Zaken.
 • Een vereniging kan maximum voor één jongerenfuif per jaar gesubsidieerd worden in het kader van het inhuren van een bewakingsfirma.
 • Er wordt geen subsidie verleend als de organisator onder de naam van een vereniging een fuif organiseert waarbij de kosten en baten niet voor de vereniging zijn.

Procedure

Ten minste vier weken voor de aanvang van de fuif geef je een duidelijke omschrijving van de jongerenfuif (naam van de fuif, doel, doelgroep, plaats en datum) door aan het college van burgemeester en schepenen.

Je verbindt je ertoe uiterlijk acht weken na de organisatie van de jongerenfuif de subsidieaanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Meebrengen

De subsidies worden uitbetaald na het voorleggen van:

 • een kopie van het contract met de bewakingsfirma en een bewijs van erkenning van de firma door de minister van Binnenlandse Zaken;
 • een bewijs van betaling van de bewakingsfirma;
 • de namen, adres en geboortedatum van twee meerderjarige personen die gevolmachtigd werden als verantwoordelijke inrichters om de subsidie in ontvangst te nemen;
 • het rekeningnummer waarop de subsidie wordt gestort.

Bedrag

De gemeentelijke subsidie bedraagt de helft van de bewezen kosten voor het inhuren van een bewakingsfirma met een maximum van 400 euro per jaar.

Online aanvragen

contactinformatie

 • Jeugd

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie