Aanvullende toelage op de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie (toelage)

Je kan een aanvullende gemeentelijke toelage op de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen.

Voorwaarden

  • Voor het bekomen van deze toelage, beschik je al over de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie.
  • Wanneer de premie van de Vlaamse overheid wordt teruggevorderd, wordt de gemeentelijke toelage ook teruggevorderd.
  • Deze toelage kan niet gecombineerd worden met de gemeentelijke toelage 'aanpassing woning ouderen'.

Procedure

De aanvraag gebeurt uiterlijk op 15 oktober van het jaar volgend op het jaar waarvoor een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid wordt toegekend.

Meebrengen

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • kennisgeving van de Vlaamse overheid dat een tussenkomst wordt toegekend aan de aanvrager
  • een bewijs van de overschrijving

Bedrag

Het bedrag van de toelage bedraagt 10% van het bedrag dat werd toegekend door de Vlaamse overheid.


Contactinformatie