Stookolietoelage

28
jul
2022

Verwarm je jouw woning met huisbrandolie (stookolie) of propaan dan kan je  een verwarmingstoelage van 225 euro ontvangen.

Wanneer heb je recht op de toelage?

  • De levering van huisbrandolie of propaan is voor jouw hoofdverblijfplaats. 
  • De levering gebeurt tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.
  • De toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom (bijv. een appartementsgebouw) zijn gehuisvest.
  • Ontvang je al een uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds, dan kom je nog altijd in aanmerking om de stookolietoelage aan te vragen.

Stappenplan

  • Vraag je premie aan voor 10 januari 2023. 
  • Bezorg een kopie van de factuur en van het betalingsbewijs (of een verklaring van de leverancier dat de betaling in termijnen gebeurt).
  • De FOD Economie beslist binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van de aanvraag over de ontvankelijkheid ervan en dit ten laatste op 15 maart 2023.
  • Vervolgens wordt de verwarmingstoelage uitbetaald op het bankrekeningnummer dat op het formulier wordt vermeld.

Waar aanvragen?


contactinformatie