Starttoelage voor beginnende kinderopvanginitiatieven

Als beginnend kinderopvanginitiatief kan je van de gemeente een starttoelage ontvangen.

Voorwaarden

  • Het beginnende opvanginitiatief is aangesloten bij Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw, zes maanden actief en kreeg een positieve beoordeling van de Kinderopvangdienst.
  • De toelage geldt ook voor een beginnend zelfstandig opvanginitiatief mits een werking van een jaar op het grondgebied van gemeente Sint-Gillis-Waas en het voorleggen van een geldige vergunning Kind en Gezin.

Procedure

  • Voor beginnende opvanginitiatieven aangesloten bij Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw: Kinderopvangdienst Gezinsbond neemt rechtstreeks contact op met Welzijn.
  • Voor beginnende zelfstandige opvanginitiatieven: Welzijn neemt met hen contact op na kennisgeving Kind en Gezin.

De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen om de starttoelage al dan niet toe te kennen.

Bedrag

De toelage bedraagt 300 euro.


contactinformatie