Vervoer minder mobiele personen (MMC)

De MMC regelt personenvervoer door vrijwilligers die met hun eigen wagen rijden. Als gebruiker betaal je aan de vrijwilligers een  onkostenvergoeding.

Voorwaarden

Je kan gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale wanneer je:

  • minder mobiel bent omwille van ziekte, ouderdom of een beperking;
  • een beperkt inkomen hebt (inkomensgrens van twee maal het leefloon);
  • geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer (omdat het niet beschikbaar of niet toegankelijk is).

Procedure

Nadat je lid bent geworden van de Minder Mobielen Centrale, kan je ritten aanvragen. Je vraagt een rit drie dagen op voorhand aan.

Bedrag

Het kilometertarief bedraagt momenteel 0,30 euro/km. Het aantal gereden kilometers wordt gerekend vanaf de vertrekplaats van de chauffeur, langs de plaats waar de gebruiker wordt opgehaald, tot aan de bestemming. Voor de terugrit wordt dezelfde berekening gemaakt.

De betaling gebeurt cash aan de chauffeur. Je betaalt een lidmaatschap en de ritten worden minstens 3 dagen op voorhand aangevraagd.