Handicar

De Handicar regelt vervoer voor inwoners van Sint-Gillis-Waas die tijdelijk of permanent rolstoelgebonden zijn. Dit toon je aan met een doktersattest.
Als gebruiker kan je ofwel zelf voor een chauffeur zorgen (rijbewijs B) of een beroep doen op een chauffeur, aangesteld door het OCMW. Deze laatste staat niet in voor de begeleiding van de gebruiker.
 
De kilometervergoeding bedraagt 0,60 euro en wordt berekend per beladen kilometer, vanaf de plaats van vertrek van de aanvrager tot de bestemming en terug. De betaling gebeurt via een overschrijving, na ontvangst van de factuur. 

Wens je gebruik te maken van de Handicar, dan vraag je de rit minstens 5 werkdagen vooraf aan.

Aanvraagprocedure

Voor het gebruik van de Handicar neem je contact op met de sociale dienst seniorenzorg.