Sint-Gillis-Waas gaat samen met buurgemeenten de strijd aan met doorgaand vrachtverkeer

5
jul
2019

Gemeente Sint-Gillis-Waas wil een tonnagebeperking +3,5 ton invoeren. Met deze maatregel pakt de gemeente de overlast en verkeersonveiligheid aan die het vele vrachtverkeer, waaronder vaak ook zware tientonners, in de gemeente veroorzaakt.

In Sint-Gillis-Waas is er geruime tijd een te hoge verkeersdruk van zware voertuigen.
Door de ligging aan de snelweg E34, de verbindingswegen van en naar de N70 en E17 denderen er dagelijks te veel vrachtwagens door de centra, de woonstraten en zelfs de schoolomgevingen.

Gemeente Sint-Gillis-Waas deed de voorbije jaren inspanningen om ideale routes te zoeken voor de vrachtwagens, maar het dossier is te complex om nog verder éénzijdig verbodszones in te voeren, laat staan er een oplossing voor uit te werken.

Bundelen van de krachten voor het samen geleiden van het doorgaand zwaar verkeer langs de geschikte wegen

Sint-Gillis-Waas gaat daarom samen met de buurgemeenten Stekene, Beveren en
stad Sint-Niklaas de strijd aan tegen de zware doorgaande vrachtstromen.

Door met de lokale Wase besturen de krachten te bundelen, zijn nu volgende doelstellingen verwezenlijkt:

  • weren van zwaar doorgaand vrachtverkeer om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te waarborgen;
  • de bereikbaarheid van de lokale bedrijven en bedrijventerreinen voor het plaatselijk vrachtverkeer maximaal behouden;
  • door integrale benadering en samenwerking uitsluiten dat de problematiek zich verplaatst naar de nabijgelegen gemeenten;
  • maatregelen die politioneel handhaafbaar zijn.

In de maas tussen de grensscheiding Nederland, in de deelgemeente De Klinge en de E17 is na goedkeuring van het tonnageplan door de hogere overheid en het plaatsen van alle verkeerstekens – vermoedelijk in september - geen doorgaand vrachtverkeer meer toegelaten. Vrachtwagenchauffeurs die geen bestemming of herkomst hebben in deze zone kunnen dan enkel op het hogere wegennet rijden, en niet meer over de gemeentewegen en gewestwegen.

De aangewezen route voor zware vrachtwagens door het Waasland loopt via het hoofdwegennet R4-E17-R2-E34.
Aan de toegangen van de zone met tonnagebeperking worden zoneborden (C21) geplaatst.
Een inbreuk is een ernstige derdegraads overtreding. De boete voor een bestuurder van een vrachtwagen die de signalisatie negeert en geen herkomst of bestemming heeft in de Wase regio bedraagt 174 euro.

Maatregelen in afstemming, op éénvormige manier en met een uniforme verkeershandhaving

De invoering van het tonnageverbod in de vier Wase gemeenten gebeurt na onderlinge afstemming, op een éénvormige manier, en met een uniforme verkeershandhaving.

Dit is ook nodig. Met heel wat politiecontroles en –acties is er de overtuiging dat deze grensoverschrijdende maatregel zal slagen.
De politiezones Waasland-Noord en Sint-Niklaas maakten samen al afspraken over de handhaving. De controles verlopen eerst nog manueel. Het is wel de betrachting om nadien een ANPR cameraschild uit te rollen.
Oneigenlijk zwaar vervoer in de deelgemeenten De Klinge, Meerdonk, Sint-Pauwels en Sint-Gillis-Waas wordt niet meer toegestaan.


Contactinformatie