SGW Helpt

15
jan
2021

De coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijks leven. In deze moeilijke tijd is er hoop en solidariteit. Het is ontroerend om te zien hoeveel mensen elkaar willen helpen.

We bundelen de hartverwarmende initiatieven in onze gemeente én we zorgen ervoor dat ze veilig kunnen verlopen. Zo houden we er samen de moed in!

 #samentegencorona #sgwtegencorona

Heb je nood aan hulp? 

Bezorg ons je vraag op een van deze manieren:

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen jouw vraag strikt vertrouwelijk. 

Wil je helpen?

Kijk eerst of er mensen in je eigen buurt zijn die je kan helpen (bv. familie, buren, vrienden).

Of meld je aan!

Vrijwilligerswerk in Sint-Gillis-Waas

Werkloos, SWT, arbeidsongeschikt, invaliditeit, leefloon of nieuwkomer?

Ook jij mag vrijwilligen!

Als je je in een van deze situaties bevindt, heb je meldingsplicht.

We helpen je bij het aanvragen van een toelating voor vrijwilligerswerk.

Gratis verzekering

De gemeente voorziet voor geregistreerde 'coronavrijwilligers' een gratis verzekering voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Wat gebeurt er na je inschrijving?

 • We zoeken de persoon die jouw hulp het beste kan gebruiken.
 • We bezorgen jou de gegevens.
 • Jij contacteert de persoon die je kan helpen.

Waar moet je op letten als je hulp biedt?

Je kan pas anderen helpen door eerst jezelf te beschermen. Volg de maatregelen op:

 • Help alleen als je niet ziek bent.
 • Wees alert voor symptomen van Corona: koorts, vermoeidheid, droge hoest, en keelpijn.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Maak afspraken telefonisch of digitaal.
 • Hou 1,5 m afstand.
 • Draag een mondmasker.
 • Was voor en na het vrijwilligerswerk je handen (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Als je zelf tot de risicogroepen behoort, dan overleg je met de huisarts of behandelende arts vooraleer een vrijwilligersengagement op te nemen.

Discretie en geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger heb je discretieplicht over informatie die je krijgt van inwoners, maar ook over informatie die je hebt over de organisatie. Dit betekent dat je geen gegevens aan anderen mag doorgeven, tenzij aan professionele medewerkers van het Welzijnshuis als dat belangrijk is voor de hulpverlening.

Vraagt iemand anders toch informatie, dan verwijs je die persoon door naar de verantwoordelijken van de organisatie.

Kreeg je tijdens het vrijwilligen vertrouwelijke informatie over persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens? Dan heb je, volgens artikel 458 van het strafwetboek, geheimhoudingsplicht.

Heb je nog vragen over vrijwilligerswerk?

Voor informatie kan je terecht bij onze vrijwilligerscoördinator in het Welzijnshuis.

03 202 80 00 of vrijwiligerswerk@sint-gillis-waas.be.


contactinformatie

 • Welzijn

  Welzijnshuis (ingang 2)

  Zwanenhoekstraat 1A
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.00 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.00 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie