Renovatie Sint-Egidiuskerk van start

14
mei
2019

De Sint-Egidiuskerk is de parochiekerk van Sint-Gillis-Waas en Stekene. De kerk ligt in het centrum van Sint-Gillis-Waas en wordt wekelijks gebruikt voor een zondagse eucharistieviering. Daarnaast wordt de kerk gebruikt voor catecheses, repetities van enkele zangkoren, concerten, tentoonstellingen, rondleidingen (bijv. Erfgoeddag) …

Monumentenwacht stelde enkele jaren geleden een inspectieverslag op waaruit de slechte toestand bleek van de hoge daken, gevels en hoge ramen van de Sint-Egidiuskerk. Er werd een architect aangesteld om een bestek en inschatting van de kostprijs op te maken.

Vervolgens werd een subsidiedossier ingediend bij de gemeente en minister Homans. Na de principiële goedkeuring van de gemeente en de minister, startte de kerkfabriek met de zoektocht naar een aannemer. De ingediende offerte werd nagekeken door de Vlaamse overheid en de gemeente. Nu iedereen akkoord is, kunnen de noodzakelijke werken starten.

De werken bestaan onder meer uit:

  • vernieuwen van het metselwerk
  • voegwerken
  • vernieuwen van de dakbedekking en bijhorende loodwerken
  • timmerwerken aan de dakstructuren
  • isolatie gewelven
  • herstellen en reinigen van de hoge glasramen en voorzetbeglazing

De kostprijs van de werken bedraagt 800.000 euro. De gemeente moet hiervoor 600.000 euro bijdragen. De Vlaamse overheid geeft 200.000 euro subsidies.

De omgeving zal tijdens de renovatieperiode beperkte hinder ondervinden door de werfinrichting.

De werken zijn midden 2020 afgerond.


contactinformatie