Provincie geeft 50.000 euro subsidie voor herinrichting gemeentepark

10
dec
2021

De Provincie Oost-Vlaanderen kent in totaal 196.395 euro aan subsidies toe aan vier plattelandsinitatieven waaronder de herinrichting van het gemeentepark van Sint-Gillis-Waas. We kunnen rekenen op het maximale steunbedrag van 50.000 euro. 

"De vier goedgekeurde plattelandsinitiatieven zijn stuk voor stuk projecten met aandacht voor ontmoeting buiten voor diverse doelgroepen én zorgen daarnaast voor vergroening met aandacht voor biodiversiteit en beheer."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

Focus op ontmoeting, beleving en rust

De huidige inrichting van het gemeentepark dateert van 1970 en is naar mogelijke functies als naar groen- en waterbeheer niet meer aangepast aan de hedendaagse mogelijkheden en vereisten. Zo wil de gemeente ontmoetingsfunctie meer stimuleren. Met het project willen we inzetten op ontmoeten, beleven en rusten in een natuurlijke omgeving.

Bij de herinrichting zal er aandacht zijn voor water en waterbuffering, ontharding, mobiliteit en trage verbindingen. Het past ook binnen het Waas klimaatadaptatieplan en het lokale energie- en klimaatpact.

Het park wordt zo op participatieve wijze multifunctioneel, klimaatbestendig en attractief heringericht.

Het plan is om begin volgend jaar het participatietraject op te starten en zo tegen eind 2022 het ontwerp van ons gemeentepark rond te hebben.