Proefproject eenrichtingsverkeer Schooldreef en Kerselarendreef gaat verder

15
jul
2020

In de Schooldreef en Kerselarendreef voerde het schepencollege de laatste 4 maanden verschillende verkeersmaatregelen in. De bedoeling van deze maatregelen is om de verkeersdruk te verminderen en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren.

Het schepencollege besliste nu om het eenrichtingsverkeer in deze straten om te keren en zet de komende periode het proefproject enkele richting verder. Het college onderzoekt welke verkeersoplossing voor de inwoners hun woonomgeving het beste en veiligste is.

Daarom verandert vanaf 16 juli de rijrichting in de Schooldreef en Kerselarendreef:

  • in de Kerselarendreef, tussen de kruispunten Klingedorp en Reynaertdreef, met als rijrichting Hoge Rode Moer/Reynaertdreef;
  • in de Schooldreef, tussen de kruispunten Reynaertdreef en Klingedorp, met als rijrichting Klingedorp.

Parkeren gebeurt in de rijrichting van het eenrichtingsverkeer:

  • in de Kerselarendreef, aan de zijde van de woningen met onpare huisnummers
  • in de Schooldreef, aan de kant van de woningen met pare huisnummers.

In de Kerselarendreef mag er ook nog geparkeerd worden in de parkeervakken buiten de rijbaan, t.h.v. huisnummer 54 tot huisnummer 60.

De maximaal toegelaten snelheid blijft 30 km/u.

Dit proefproject loopt van 16 juli tot 31 oktober 2020.

Ondertussen zijn er regelmatig verkeersmetingen om de aard van het verkeer, het aantal verkeersdeelnemers en hun snelheid te kennen.