Overname rentelast Vlaamse energielening

14
sep
2017

Energieverbruik neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget! Door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen en dus je energiefactuur doen dalen, kan je zelfs op korte termijn flink besparen.

Deze investeringen kosten geld en dat heb je niet onmiddellijk voor handen. Daarom is er de Vlaamse energielening. Tot op heden kan je bij Interwaas aan een rentevoet van 2% (uitzondering: 0% voor prioritaire doelgroep) een lening aanvragen om energiebesparende investeringen uit te voeren aan je woning.

De gemeente Sint-Gillis-Waas besloot om, net als enkele andere Wase gemeenten, vanaf 1 september 2017 de rentelast van de Vlaamse energielening van 2% over te nemen voor alle energiebesparende investeringen aan woningen op haar grondgebied.

Deze maatregel is beperkt in de tijd omdat de Vlaamse regering de Vlaamse energielening van 2% afschaft vanaf 1 januari 2019. De Vlaamse overheid wil hiermee, net als met de jaarlijkse vermindering van isolatiepremies, haar inwoners stimuleren om energiebesparende ingrepen aan de woning niet langer uit te stellen, maar er zo snel mogelijk werk van te maken.

Samen met de andere Wase gemeenten en ondersteund door Waasland Klimaatland wil de gemeente tegen 2020 namelijk 20% minder CO2 uitstoten. Met de overname van de rentelast hoopt de gemeente Sint-Gillis-Waas de inwoners een extra duwtje in de rug te geven om hun woning beter te isoleren, een zuinigere verwarming te voorzien of zonnepanelen te plaatsen.

Meer info?www.interwaas.be/vlaamse-energielening of mailen naar energieleningen@interwaas.be

Opgelet: In haar nieuwe energiebesluit kondigde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan vanaf 1 oktober 2017.

Hier volgen de voornaamste:

  1. Verhoging van het maximale leenbedrag van 10.000 naar 15.000 euro.
  2. Verlenging van de looptijd van 5 tot maximum 8 jaar (10 jaar voor de prioritaire doelgroep)
  3. Introductie van de 1%-lening voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen.
  4. Vanaf 1 januari 2019 wordt de energielening beperkt tot de prioritaire doelgroep, de 1%- lening voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen blijft wel doorlopen tot eind december 2019.

Contactinformatie