Wat is het OCMW

Het OCMW, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, zorgt voor het welzijn van iedere burger. In elke gemeente of stad vind je een OCMW. Het OCMW is er voor iedereen, ongeacht rang of stand, leeftijd of geslacht, arm of rijk. Het OCMW besteedt extra aandacht aan bepaalde doelgroepen zoals zieken, ouderen, kansarmen en laaggeschoolden omdat zij dikwijls niet zelf voor hun rechten kunnen opkomen.

De taak van het OCMW

Het OCMW heeft als taak om de deuren van de samenleving open te houden. Om mensen hulp, steun en een oplossing te bieden voor hun sociale problemen.

Afhankelijk van de gemeente beheert het OCMW een aantal diensten zoals ziekenhuizen, bejaardenwoningen, rechtshulp, schuldbemiddeling, kinderopvang, Minder Mobielen Centrale, poetshulp, sociale woningen …

Een OCMW biedt niet alle soorten diensten aan. Wat de privésector goed doet, gaat het OCMW niet beconcurreren. Daarom werkt het OCMW samen met andere organisaties, zorgverleners en derden uit de regio. Via het Lokaal Sociaal Beleid is er overleg mogelijk met zorgverleners en derden uit de regio.

Waarden

Het OCMW van Sint-Gillis-Waas werkt met gemotiveerd personeel dat actief en op een respectvolle wijze de beste oplossing zoekt voor alle cliënten en zichzelf. Het OCMW is een (t)huis waar iedereen naar best vermogen wordt geholpen. Daarvoor werkt het OCMW samen met andere organisaties. Problemen en vragen zijn veeleer een uitdaging dan een obstakel. Eerlijkheid staat centraal. Medewerkers beschikken over de nodige middelen om een goede service te bieden.

Het OCMW van Sint-Gillis-Waas biedt volgende diensten aan:

  • algemene sociale dienstverlening
  • sociale dienst seniorenzorg

Contactinformatie