Maaien van de bermen

16
mei
2018

Bermen zijn belangrijk voor het natuurbeheer in Vlaanderen. Soms zijn ze de enige uitwijkplaats voor planten en dieren.
Bermen zijn niet bemest en er worden geen pesticiden gebruikt. Daarom moeten ze goed beheerd worden. De regeling voor het maaien, ligt vast in het bermbesluit.

Binnenkort worden de bermen in onze gemeente opnieuw gemaaid. In deze periode is dit altijd nodig aangezien grassen goed groeien. Het bermbesluit vermeldt dat er slechts tweemaal per jaar mag gemaaid worden. Een eerste maaibeurt kan pas na 15 juni en een tweede beurt moet gebeuren na 15 september.

Voor de veiligheid en zichtbaarheid maaien we een aantal gevaarlijke en moeilijk overzichtbare kruispunten al vroeger.


Contactinformatie