Goedkeuring ontwerp Hogenakkerstraat

5
mei
2023

De gemeente besloot begin vorig jaar om het deel van de Hogenakkerstraat tussen het rondpunt aan de Klingedijkstraat en de Koningshoeveweg te vernieuwen. Het wegdek van de straat is in slechte staat. Een studiebureau werkte een ontwerp uit met daarin een 3 meter breed fietspad in dubbele richting langs de zuidelijke kant van de straat (kant polder). De gemeenteraad keurde dat ontwerp eind april goed. Het doel is om tegen de winter over te gaan tot uitvoering.

Begin dit jaar toetste de gemeente dit voorstel, samen met de zone 30 en de verkeerssituatie in de Bergstraat, af bij de bewoners. Op basis van de feedback besliste de gemeente om de dubbele richting in de Bergstraat te behouden en het nieuwe ontwerp in de Hogenakkerstraat hierop af te stemmen. De gemeente werkt momenteel aan de opmaak van een bestek en de zoektocht naar een aannemer.

De gemeente vindt veilig en comfortabel fietsen heel belangrijk. In een volgend project trekken we het fietspad door naar de Koningshoeveweg, ook aan de zuidelijke zijde. Zo bouwen we aan een dubbelrichtingsfietspad tussen De Klinge en Kieldrecht. Dankzij de aanleg van het nieuwe fietspad kunnen fietsers genieten van meer verkeersveiligheid en een verbeterde fietservaring.

Benieuwd naar het definitief ontwerp?

Neem dan zeker een kijkje in het definitief ontwerp. Dat kan via de onderstaande knop.

Definitief ontwerp Hogenakkerstraat


contactinformatie