Gemeente besteedt rioolbeheer uit

8
okt
2019

De gemeente beëindigt de huidige overeenkomst met De Watergroep en wordt vanaf 1 januari 2020 een RioPact-vennoot. Door deze beslissing draagt de gemeente haar bestaande rioleringsinstallaties en al haar rechten in eigendom over aan De Watergroep.

Momenteel heeft onze gemeente een beperkte samenwerkingsovereenkomst met De Watergroep. De gemeente is zelf rioolbeheerder. Het is verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbouw van het rioleringsnet.
De samenwerking werd herbekeken volgens beschikbare middelen en personeel van de gemeente.

Daarom heeft het college beslist om toe te treden tot het RioPact. Daarbij draagt de gemeente haar bestaande rioleringsinstallaties (uitgezonderd het grachtenstelsel) en al haar rechten daarop in eigendom over aan De Watergroep.
Het beëindigen van de huidige overeenkomst met de Watergroep en de toetreding als Riopact-vennoot tot de RioP rioolwaterdienst leidt voor onze gemeente tot een meerwaarde op zowel financieel, operationeel als ecologisch vlak.

 

 

 


Contactinformatie