Energielandschap 2050 Waasland

10
jan
2022

Onze gemeente maakt samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 11 andere
Wase gemeenten werk van de regionale energietransitie.

De discussie over onze energievoorziening in de toekomst woedt volop. Over één zaak is iedereen het eens: hoemeer herbruikbare energie, hoe beter. Zonne-energie, energie uit wind- en waterkracht en uit aardwarmte zijn onuitputtelijk en leggen een minimale belasting op onze planeet.

Twaalf Wase gemeenten - Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele, Hamme en Zwijndrecht – willen samen met de provincie Oost-Vlaanderen en intercommunale Interwaas onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in onze streek maximaal herbruikbare energie op te wekken en op te slaan. Waar is er nog plaats voor grootschalige windturbines, voor zonnepanelen en zonnevelden, voor energiewinning uit aardwarmte of uit restwarmte van grote bedrijven, voor biomassacentrales? Dat zijn de vragen waarop het Energielandschap 2050 Waasland een antwoord wil geven. Bij de afweging waar er plaats is voor deze voorzieningen, wordt rekening gehouden met de specifieke landschappelijke en ruimtelijke elementen die eigen zijn aan het Waasland. De keuzes voor het nieuwe regionale energiesysteem worden ook goed afgewogen tegenover al die andere functies die een plek nodig hebben: wonen, ontspanning, landbouw en industrie. Een nieuw energiesysteem zal heel wat investeringen vergen op een relatief korte tijd. Om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een goed doordacht plan nodig. Niet alleen een plan van hoe het er moet uitzien in 2050 maar ook welke stappen nodig zijn om er te komen. Kortom een hele uitdaging!

Aan de slag!

Op 30 november 2021 werd de officiële start gegeven van het Energielandschap 2050 Waasland. De komende maanden zullen alle betrokken partijen nadenken over de energietoekomst van onze regio. Ook de inwoners worden daarbij betrokken: heel wat mensen reageerden op de uitnodiging om als ‘lokaal omgevingsexpert’ betrokken te worden in dit project. Zij kregen een korte, maar intensieve opleiding en zitten mee aan tafel om het energielandschap van de toekomst uit te tekenen. Zoals onze gemeente aangaf op 30 november:

“Het landschap van Sint-Gillis-Waas
barst van energie. Dit samen duurzaam ontwikkelen is onze ambitie.”