Documenten voor essentiële verplaatsingen België-Nederland

23
mrt
2020

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Hiervoor werden speciale documenten ontwikkeld.

Grensarbeiders in vitale sectoren

Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.

Wat zijn vitale sectoren? Dat vind je hier terug.

Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

Werkwijze:

Grensarbeiders in een niet-vitale sector

Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. Raadpleeg hiervoor je werkgever.

Bezoek aan hulpbehoevend familielid

Heb je een hulpbehoevend familielid wonen over de grens? Dan kan je hem/haar ophalen of bezoeken, als je hiervoor een verklaring op eer invult. Ook als je over de grens moet om een dier te verzorgen, vul je hiervoor een verklaring op eer in. Dit certificaat toont jouw noodzaak aan om de grens te passeren.

Werkwijze:

Verbod op niet-essentiële reizen

Je kan dus voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen de grens over, maar schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.