Coronavirus

27
apr
2020

Het coronavirus verspreidt zich verder in ons land. Hier vind je alle (gemeentelijke) richtlijnen en informatie terug.

Algemene info en federale maatregelen

www.info-coronavirus.be/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ (veelgestelde vragen)

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • De meest recente procedures tegen het coronavirus vind je hier.

Een vraag voor de gemeente?

03 727 17 00
info@sint-gillis-waas.be

Een vraag voor het Welzijnshuis?

03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Exitstrategie van ons land

De exitstrategie van ons land werd vastgelegd in drie fases, na iedere fase volgt een evaluatie. Uiteraard blijven de algemene regels gelden: was je handen, houd 1,5 meter afstand, ga niet samenscholen... Enkel op die manier kunnen we corona samen aan. Wil je meer info over de exitstrategie? Neem dan zeker een kijkje op de website van het Nationaal Crisiscentrum.  

Dienstverlening Gemeente

 • Vanaf 11 mei volgen het Administratief en Bestuurscentrum en het Welzijnshuis terug de normale openingsuren. Je maakt voor alles een afspraak: online via deze website (klik op 'maak een afspraak' bij het product dat je nodig hebt) of telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis).
 • GC De Route opent het infokantoor weer vanaf dinsdag 2 juni.  
 • De sporthallen blijven gesloten.

Bibliotheek

Vanaf maandag 25 mei zet de hoofdbibliotheek in Sint-Gillis-Waas de deuren terug op een kier. Je kan opnieuw materialen binnenbrengen en uitlenen tijdens de normale openingsuren. Het afhaalpunt stopt vanaf dan. Ook studenten kunnen vanaf dinsdag 26 mei terecht in de bib om te studeren.

Uitleentermijnen

 • De uitleentermijnen worden tijdens deze periode automatisch verlengd.
 • Materialen met vervaldatum in deze periode worden verlengd.
 • Als de uitleentermijn van je materialen al vervallen is, worden er geen oplopende boetes aangerekend tijdens deze sluitingsperiode.
 • Deponeer geen materialen in de brievenbus.

Sint-Gillis-Waas Helpt

Het Welzijnshuis verzamelt vraag en aanbod uit Sint-Gillis-Waas en koppelt hulpbehoevende mensen aan een vrijwilliger. 

Heb je nood aan hulp tijdens deze coronacrisis? 

Bezorg ons je vraag op één van deze manieren:

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen jouw vraag strikt vertrouwelijk. 

Wil je helpen? 

De beste hulp is meestal degene die het dichtstbij is. Daarom is het goed om te kunnen rekenen op je buren, vrienden of familie.
Download hier je kaartje, print en knip deze kaartjes uit en steek ze bij je buren in de bus.
Misschien kunnen ze de komende weken je hulp gebruiken. Of omgekeerd. 

Wil je mondmaskers helpen bedelen of maken? Meld je aan als vrijwilliger!

Onderaan de website www.sint-gillis-waas.be/sgw-helpt vind je de hulpvragen. Klik erop en bied jouw hulp aan. Of bel ons via 03 202 80 70 om je gegevens door te geven.

Mondmaskers

Bij de exitstrategie speelt het mondmasker een belangrijke rol. Toch hebben mondmaskers nog veel geheimen voor ons. Hoe bewaar, draag of was je een mondmasker? Wil je een antwoord op al je vragen? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina over mondmaskers.

Gemeente biedt luisterend oor aan cliënteel Welzijnshuis

Door het coronavirus raken sommige mensen geïsoleerd. Ze missen sociaal contact en hulp. Daarom namen de maatschappelijk assistenten van het Welzijnshuis de telefoon bij de hand en boden ze hun cliënten een luisterend oor aan. Lees er hier meer over. 

Gemeente sluit sluipwegen aan grens met Nederland

Sinds woensdag 18 maart verbiedt ons land niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Om sluipverkeer aan de grens te vermijden, beslist de gemeente om de sluipwegen van en naar onze noorderburen af te zetten.

Concreet gaat het over deze straten:

 • Kapelledreef
 • Hoekstraat
 • Grensstraat (Klein Meerdonk)

Fietsers en voetgangers kunnen de grens ook niet meer over via de Stroperstraat, het fietspad Hulst- Sint-Niklaas, Bareel, Hulststraat en Fort Bedmarstraat.

Volgende grensovergangen op ons grondgebied blijven open:

 • Klingedorp, als je een vignet/formulier kan voorleggen.
 • Kouterstraat, als je een vignet/formulier kan voorleggen.
 • Polderstraat, enkel voor landbouwverkeer

Moet je toch de grens over als grensarbeider al dan niet werkzaam in een vitale sector of om een hulpbehoevend familielid te helpen? Dan heb je een bewijs nodig. Hieronder vind je meer informatie.

Documenten voor essentiële grensovergang BE-NL

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Hiervoor werden speciale documenten ontwikkeld.

Grensarbeiders

Grensarbeiders kunnen voor professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven. 

Grensarbeiders bezitten deze documenten: een identiteitsbewijs en/of paspoort, een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen.

Voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren maak je tussen België en Nederland gebruik van een papieren vignet.

Kan je de grens over voor medische redenen? Wat met hulpdiensten?

Hulpdiensten kunnen vrij de grens over. Urgente medische hulpverlening en levensnoodzakelijke medische behandelingen kunnen verdergezet worden. Er mogen geen nieuwe behandelingen opgezet worden.

Voor acute medische hulpverlening op Belgisch grondgebied is een opnameverklaring van het ontvangende ziekenhuis nodig.

Voor verderzetting van levensnoodzakelijke medische behandelingen is een medisch attest nodig.

Mag ik met mijn kinderen de grens over om hen te laten opvangen?

Als thuiswerk niet mogelijk is, en er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, is het toegelaten de grens over te gaan om het kind naar de kinderopvang te brengen. Dit kan niet voor opvang door familieleden en vrienden. Op vertoon van de inschrijving in de kinderopvang is de grensovergang toegestaan.

Is het toegestaan om je arts te raadplegen in een buurland?

Je kan best een arts in eigen land raadplegen. Als de arts in het bezit van jouw medisch dossier zich in een buurland bevindt, bezorgt deze arts jou een ondertekend bewijsstuk (per post of digitaal) waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om je naar de praktijk te begeven. Aan de grens moet je je identiteitskaart en dit bewijsstuk voorleggen.

Welke andere essentiële verplaatsingen naar België zijn nog toegelaten?

Je bent in het bezit van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor het rechtvaardigen van de essentiële verplaatsing.

Handelzaken / Winkels

Steun onze lokale handelszaken

Onze gemeente wil de lokale handelszaken steunen in deze moeilijke coronatijden. 

Verlenging geldigheidsduur Sint-Gillisse kadobon

Sint-Gillisse kadobonnen, die vervallen in de periode van de coronacrisis (18 maart tot einde maatregelen corona), blijven langer geldig. De geldigheidsduur wordt verlengd tot 1 september 2020. Lees er hier meer over.

Gemeente ondersteunt ondernemers, verenigingen en inwoners na de coronacrisis

De maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan, hebben op ieder van ons een grote impact. Gemeente Sint-Gillis-Waas ondersteunt waar nodig zowel tijdens als na de crisis. Daarvoor richt de gemeente een speciale werkgroep op over de partijgrenzen heen. Lees er hier meer over.

Openbare markten 

Openbare markten mogen vanaf 18 mei open onder bepaalde voorwaarden.

Omgevingsvergunning worden 6 maanden verlengd

Alle omgevingsvergunningen, die vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020, worden 6 maanden verlengd.

Scholen en opvang

 • De scholen zijn geopend voor beperkte lessen en opvang. De afspraken hierover zijn per school verschillend en de opgelegde voorwaarden worden strikt nageleefd. 
  Voor kinderen die geen les volgen, geldt nog altijd hetzelfde principe: houd je kind zoveel mogelijk thuis. Ouders die thuiswerken, vangen hun kinderen thuis op. Leerlingen die geen les op school krijgen, volgen nog steeds afstandsonderwijs.
 • Door de versterkte maatregelen voorziet een school concreet opvang voor 3 groepen van gezonde leerlingen:
   • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie…) uitoefenen.
   • Kinderen uit kwetsbare gezinnen.
   • Kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere opvangmogelijkheid hebben. 
 • Ferm Kinderopvang voorziet voor- en naschoolse opvang.
 • Teken- en muziekschool zijn nog steeds gesloten.
 • Vragen over infodagen of het inschrijven van je kind? Surf naar de website van de school of neem contact op met de directie. 

Evenementen

Tot en met eind juni zijn alle evenementen in ons land verboden. Grote evenementen blijven verboden tot eind augustus. Het coronavirus heeft dus ook een invloed op de activiteiten in onze gemeente:

 • Onze gemeente organiseert tot en met 30 juni geen gemeentelijke activiteiten.
 • Alle evenementen georganiseerd in gemeentelijke zalen worden geannuleerd tot en met 30 juni.
 • De gemeentelijke zalen (sportzalen, GC De Route...) blijven gesloten tot en met 30 juni.
 • De gemeente verleent geen logistieke steun aan evenementen tot en met 30 juni.

  • Alle verenigingen die via de gemeente een zaal of materiaal reserveerden, kunnen deze tot en met 30 juni 2020 gratis annuleren.
 • Alle publiek toegankelijke evenementen op openbaar domein worden tot en met 30 juni niet toegelaten.

Dit jaar gaan de Klingse Kalseibraderij, de Spektakelfeestmarkt en de 11 juliviering sowieso niet door. Lees er hier meer over. 

We raden iedereen, die in deze periode een activiteit organiseert, aan om deze uit te stellen.

Voorstellingen Tempus De Route

Tempus De Route doet haar uiterste best om een nieuwe datum te prikken voor concerten en theatervoorstellingen. Eerst brengen ze de betrokken klanten op de hoogte. Als er meer nieuws is over eventuele nieuwe data of terugbetaling van tickets, zullen wij hierover communiceren.​ 

De Lijn

Het coronavirus heeft niet alleen invloed op de gemeentelijke werking. Ook vervoersmaatschappij De Lijn neemt extra maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken. Vanaf 4 mei is een mondmasker sowieso verplicht op het openbaar vervoer. Een overzicht van de maatregelen van De Lijn vind je hier.

Gratis vrijwilligersverzekering

Meer info of de verzekering aanvragen, kan via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/

Recyclageparken en afvalophaling

MIWA heropent vanaf 7 april vijf van de zes recyclageparken. Het recyclagepark in onze gemeente is opnieuw open voor bezoekers. Bezoekers moeten wel rekening houden met een reeks maatregelen en beperkingen. 

De afvalophaling loopt gewoon verder.

Kringwinkel Den Azalee opnieuw open

Net als andere winkels opende kringwinkel Den Azalee opnieuw de deuren. Inwoners kunnen tussen 10 en 16 uur hun goederen weer binnenbrengen aan de geverspoorten. Hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Lees er hier meer over.

Kledingophaling

Door het coronavirus zet Wereld Missie Hulp vzw de kledingophaling tijdelijk stop. Wil je kleren doneren, dan kan je nog altijd je kleding naar de containers van vzw Den Azalee brengen. Hier lees je er meer over. 

Zwerfvuil oprapen

Georganiseerde zwerfvuilacties zijn niet toegestaan. Als je individueel of met je gezin afval wilt oprapen tijdens een wandeling, dan mag dat. Houd het zeker veilig en volg onderstaande richtlijnen: 

 • Neem alcoholgel mee. Er zijn niet overal voorzieningen om je handen te wassen. 
 • Raap niets op met onbeschermde handen, draag dus altijd handschoenen en/of gebruik een grijpstok.
 • Probeer je handschoenen zoveel mogelijk aan te houden.
 • Wissel geen handschoenen of grijpers uit.

Reizen naar het buitenland

Wereldwijd treffen landen maatregelen om de pandemie een halt toe te roepen. Vele landen sluiten hun grenzen waardoor normale doorgang aan de grenzen niet gegarandeerd kan worden. De federale overheid raadt dan ook aan om niet naar het buitenland te reizen. Via https://diplomatie.belgium.be/nl vind je meer informatie.

Tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost in Sint-Niklaas

Vanaf 28 april om 10 uur is de tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost opnieuw bereikbaar via de Hospitaalstraat (spoedgevallenparking AZ Nikolaas - Campus Sint-Niklaas). De wachtpost met ingang aan de Moerlandstraat sluit.

Regels voor aanmelding

Patiënten met symptomen die op een mogelijke besmetting COVID-19 kunnen wijzen, moeten zich eerst telefonisch melden:

 • op weekdagen bij de eigen huisarts
 • in het weekend bij de huisartsenwachtpost 03 361 03 61
 • het wordt ten stelligste afgeraden om hiervoor rechtstreeks naar de spoedgevallendienst te gaan

De huisarts zal jou, indien nodig, doorverwijzen naar een collega-huisarts in de tijdelijke COVID-19 wachtpost.
De huisartsenwachtpost in Sint-Niklaas (Prinses Josephine Charlottelaan) blijft gewoon bereikbaar voor alle andere niet-coronagerelateerde klachten. De wachtposten in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn tijdelijk gesloten.

Ga je naar de tijdelijke wachtpost? Breng dan je elektronische identiteitskaart (e-ID) mee.


contactinformatie