Coronavirus

17
mrt
2020

Het coronavirus verspreidt zich verder in ons land. Hier vind je alle (gemeentelijke) richtlijnen en informatie terug.

Algemene info en federale maatregelen

www.info-coronavirus.be/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ (veelgestelde vragen)

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • Op de website van het Nationaal Crisiscentrum vind je het officiële bericht van premier Sophie Wilmès.

 • Ook op het twitter-account (@be_gezondheid) en Facebook-pagina van de FOD Volksgezondheid kan je doorlopend informatie terugvinden over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen.
 • De meest recente procedures tegen het coronavirus vind je hier.

Een vraag voor de gemeente?

03 727 17 00
info@sint-gillis-waas.be

Gemeente beperkt dienstverlening tot minimum

 • Vanaf 18 maart beperken de gemeente en het Welzijnshuis hun diensten tot een minimum. We bieden enkel nog essentiële producten aan. Tot en met 19 april kan je voor dringende zaken een afspraak maken op het nummer 03 727 17 00 (Administratief en Bestuurscentrum) of 03 202 80 00 (Welzijnshuis).
 • GC De Route en de sporthallen blijven gesloten tot en met 19 april.

Welzijnshuis

 • In het Welzijnshuis werken de maatschappelijk assistenten op afspraak.
 • De afspraken van de eerstelijnsrechtshulp in het Welzijnshuis gaan niet door. Toch iets dringend? Dan kan het Welzijnshuis aan de advocaat van dienst vragen om jou te bellen om telefonisch advies te geven.

 • Ook het spreekuur opvoedingsondersteuning vindt nu telefonisch plaats. Je kan bellen naar 0497 41 21 40.
 • Je kan nog altijd je budgetmeter opladen.

Bibliotheek

Bib voorziet afhaalpunt

Door je boeken heen? Geen netflixabonnement? Geen nood! De bibliotheek voorziet een afhaalpunt. Lees er hier meer over.

Uitleentermijnen

 • De uitleentermijnen worden tijdens deze periode automatisch verlengd.
 • Materialen met vervaldatum in deze periode worden verlengd.
 • Als de uitleentermijn van je materialen al zijn vervallen, worden er geen oplopende boetes aangerekend tijdens deze sluitingsperiode.
 • Deponeer geen materialen in de brievenbus.

Sint-Gillis-Waas Helpt

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, lokken een grote golf van solidariteit uit. Het is ontroerend om te zien hoeveel mensen elkaar willen helpen: door boodschappen te doen, de hond uit te laten,  kaartjes te sturen naar rusthuisbewoners,  of gewoon contact te houden.  

Als gemeente brengen we deze hartverwarmende acties samen. Zo inspireren, motiveren en ondersteunen we elkaar. Bovendien zorgen we ervoor dat deze acties veilig kunnen verlopen. Zo houden we er samen de moed in! 

Het Welzijnshuis verzamelt vraag en aanbod uit Sint-Gillis-Waas en koppelt hulpbehoevende mensen aan een vrijwilliger. 

Heb je nood aan hulp tijdens deze coronacrisis? 

Bezorg ons je vraag op één van deze manieren:

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen jouw vraag strikt vertrouwelijk. 

Wil je helpen? 

De beste hulp is meestal degene die het dichtstbij is. Daarom is het goed om te kunnen rekenen op je buren, vrienden of familie.
Download hier je kaartje, print en knip deze kaartjes uit en steek ze bij je buren in de bus.
Misschien kunnen ze de komende weken je hulp gebruiken. Of omgekeerd. 

Wil je meer doen? Meld je aan als vrijwilliger!

Onderaan de website www.sint-gillis-waas.be/sgw-helpt vind je de hulpvragen. Klik erop en bied jouw hulp aan. Of bel ons via 03 202 80 70 om je gegevens door te geven.

Sommige mensen moeten eerst nog wat zaken in orde brengen. Dit zijn mensen die: 

 • werkloos of bruggepensioneerd zijn 
 • een leefloon krijgen via het OCMW 
 • een uitkering krijgen van de mutualiteit. 

Voor informatie kan je terecht bij onze vrijwilligerscoördinator in het Welzijnshuis. 

Gratis verzekering

De Vlaamse overheid voorziet voor alle 'coronavrijwilligers' een gratis verzekering voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
Registreer je via deze link.

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging en ben je verzekerd voor de actieperiode van 15 maart tot en met 30 april 20 uur.

Gemeente sluit sluipwegen aan grens met Nederland

Sinds woensdag 18 maart verbiedt ons land niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Om sluipverkeer aan de grens te vermijden, beslist de gemeente om de sluipwegen van en naar onze noorderburen af te zetten.

Concreet gaat het over deze straten:

 • Kapelledreef
 • Hoekstraat
 • Grensstraat (Klein Meerdonk)

Fietsers en voetgangers kunnen de grens ook niet meer over via de Stroperstraat, het fietspad Hulst- Sint-Niklaas, Bareel, Hulststraat en Fort Bedmarstraat.

Volgende grensovergangen op ons grondgebied blijven open:

 • Klingedorp, als je een vignet/formulier kan voorleggen.
 • Kouterstraat, als je een vignet/formulier kan voorleggen.
 • Polderstraat, enkel voor landbouwverkeer

Moet je toch de grens over als grensarbeider al dan niet werkzaam in een vitale sector of om een hulpbehoevend familielid te helpen? Dan heb je een bewijs nodig. Hieronder vind je meer informatie.

Documenten voor essentiële grensovergang BE-NL

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Hiervoor werden speciale documenten ontwikkeld.

Grensarbeiders

Grensarbeiders kunnen voor professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven. 

Grensarbeiders bezitten deze documenten: een identiteitsbewijs en/of paspoort, een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen.

Voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren maak je tussen België en Nederland gebruik van een papieren vignet.

Kan je de grens over voor medische redenen? Wat met hulpdiensten?

Hulpdiensten kunnen vrij de grens over. Urgente medische hulpverlening en levensnoodzakelijke medische behandelingen kunnen verdergezet worden. Er mogen geen nieuwe behandelingen opgezet worden.

Voor acute medische hulpverlening op Belgisch grondgebied is een opnameverklaring van het ontvangende ziekenhuis nodig.

Voor verderzetting van levensnoodzakelijke medische behandelingen is een medisch attest nodig.

Welke andere essentiële verplaatsingen naar België zijn nog toegelaten?

Je bent in het bezit van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor het rechtvaardigen van de essentiële verplaatsing.

Handelzaken / Winkels

Burgers mogen hun woning verlaten voor dringende en noodzakelijke redenen: naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen. Alle niet-essentiële winkels sluiten vanaf 18 maart om 12 uur. Volgende handelzaken / winkels mogen open blijven:

 • Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22 uur)
 • Dierenvoedingswinkels
 • Krantenwinkels
 • Apotheken
 • Post- of bankautomaten
 • Tankstations

In winkels/handelszaken die nog open mogen, gelden uiteraard verstrengde maatregelen:

 • Supermarkten en essentiële winkels met grote oppervlakten: Er mag maximaal 1 klant per 10m² binnen om de veilige afstand van 1,5 meter te bewaren. Je bent als klant maximaal 30 minuten in de winkel toegelaten. Als je als inwoner gaat winkelen, doe dat dan liefst alleen.
 • Winkels mogen geen kortingsacties of solden aanbieden.
 • De overheid moedigt elektronische betalingen aan. Zo kunnen we de social distancing maatregelen respecteren. Cash is niet verboden, maar men verkiest elektronische betalingen.

Steun onze lokale handelszaken

Onze gemeente wil de lokale handelszaken steunen in deze moeilijke coronatijden. 

Steun voor handelszaken vanuit de overheid

Het coronavirus heeft ook een grote impact op onze economie. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt Vlaanderen maatregelen zoals een hinderpremie. Hier kan je tot en met 5 mei de hinderpremie aanvragen

Ook federaal willen ze de bedrijven niet in de kou laten staan. Op deze website vind je er meer informatie over.

Openbare markten en voedselkramen

Openbare markten worden gesloten. Je mag voeding verkopen in een voedselkraam op privédomein.

Omgevingsvergunning: verlenging termijnen

Door de maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus COVID 19 tegen te gaan, besliste de Vlaamse Regering de termijnen binnen de procedure voor omgevingsvergunningen aan te passen. Deze aanpassing geldt voor dossiers waar de procedure nog loopt of die een aanvrager tot 24 april 2020 (eventueel verlengbaar) indient.

Het besluit:

 • bepaalt dat de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020;

 • bepaalt dat nieuwe openbare onderzoeken vanaf 24 maart pas na 24 april 2020 starten;
 • verlengt de beslissingstermijn voor aanvragen binnen de vereenvoudigde procedure met 30 dagen (van 60 naar 90 dagen);
 • verlengt de beslissingstermijn voor aanvragen binnen de gewone procedure met 60 dagen (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
 • verlengt de beslissingstermijn voor dossiers in beroep met 60 dagen;
 • verlengt de periode van aanplakking voor een vergunning tot 24 april met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent dat de uitvoering van deze vergunningen tot 24 april pas kan starten 65 dagen na de aanplakking (ipv van 35 dagen).

Scholen en opvang

 • Alle lessen zijn geschorst. De scholen voorzien tijdens de lesweken opvang op school. Toch vragen we om je kind zoveel mogelijk thuis te houden. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
 • Door de versterkte maatregelen voorziet een school concreet opvang voor 3 groepen van gezonde leerlingen:
  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie…) uitoefenen.
  • Kinderen uit kwetsbare gezinnen.
  • Kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere opvangmogelijkheid hebben. 
 • Tijdens de paasvakantie voorziet Ferm Kinderopvang opvang voor kinderen van de kleuter- en lagere scholen uit onze gemeente. Je leest er hier meer over.
 • Teken- en muziekschool sluiten de deuren.
 • Wat kan je als ouder doen? Blijf alert voor elk ziektesymptoom bij je kind (koorts, hoesten, griep, overgeven, niezen, etc…) Als die optreden, houd je jouw kind thuis. Wordt jouw kind ziek op school? Dan ben je verplicht om jouw kind direct af te halen.
 • Vragen over infodagen of het inschrijven van je kind? Surf naar de website van de school of neem contact op met de directie. 

Steun de zorgverleners 

Zorgverleners zetten zich dag en nacht in om het coronavirus te bestrijden. Zij hebben natuurlijk materiaal nodig om zich zo goed mogelijk te beschermen. De Vlaamse regering verdeelde alvast 5 miljoen mondmaskers. Toch neemt dat niet weg dat we zoveel mogelijk beschermingsmateriaal moeten verzamelen voor deze zorgverleners. 

Bedrijven en particulieren die dergelijk materiaal hebben, roepen we op dit te bezorgen bij het inzamelpunt van het Wit-Gele Kruis. Heb je beschermingsmateriaal en wil je het bezorgen aan onze zorgverleners? Twijfel dan niet! Hier vind je meer informatie.

De Lijn

Het coronavirus heeft niet alleen invloed op de gemeentelijke werking. Ook vervoersmaatschappij De Lijn neemt extra maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken. Hier vind je een overzicht van hun maatregelen.

Fluvius

Fluvius past de dienstverlening aan: https://www.fluvius.be/nl/coronavirus

Gratis vrijwilligersverzekering

Meer info of de verzekering aanvragen, kan via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/

Recyclageparken en afvalophaling

MIWA heropent vanaf 7 april vijf van de zes recyclageparken. Het recyclagepark in onze gemeente is opnieuw open voor bezoekers. Bezoekers moeten wel rekening houden met een reeks maatregelen en beperkingen. 

De afvalophaling loopt gewoon verder.

Zwerfvuil oprapen

Georganiseerde zwerfvuilacties zijn niet toegestaan. Als je individueel of met je gezin afval wilt oprapen tijdens een wandeling, dan mag dat. Houd het zeker veilig en volg onderstaande richtlijnen: 

 • Neem alcoholgel mee. Er zijn niet overal voorzieningen om je handen te wassen. 
 • Raap niets op met onbeschermde handen, draag dus altijd handschoenen en/of gebruik een grijpstok.
 • Probeer je handschoenen zoveel mogelijk aan te houden.
 • Wissel geen handschoenen of grijpers uit.

Reizen naar het buitenland

Wereldwijd treffen landen maatregelen om de pandemie een halt toe te roepen. Vele landen sluiten hun grenzen waardoor normale doorgang aan de grenzen niet gegarandeerd kan worden. De federale overheid raadt dan ook aan om niet naar het buitenland te reizen. Via https://diplomatie.belgium.be/nl vind je meer informatie.

Speelterreinen  

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, gaan ook alle speeltuinen en speelterreinen op overheidsbevel dicht. We voorzien de nodige signalisatie.

Fietsen, lopen of wandelen in buitenlucht

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend/familielid. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren. 

Het is ten strengste verboden om groepsfietstochten en groepswandelingen te organiseren/doen.

Evenementen

Tot en met 19 april zijn alle activiteiten/evenementen afgelast. Onze gemeente organiseert tot en met eind mei sowieso geen gemeentelijke activiteiten.

Voorstellingen Tempus De Route

Tempus De Route doet haar uiterste best om een nieuwe datum te prikken voor concerten en theatervoorstellingen. Eerst brengen ze de betrokken klanten op de hoogte. Als er meer nieuws is over eventuele nieuwe data of terugbetaling van tickets, zullen wij hierover communiceren.​ 

Woonzorgcentra

De woonzorgcentra sluiten tot en met 19 april de deuren voor externe bezoekers.

Tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost in Sint-Niklaas

Vanaf donderdag 26 maart om 08.00 uur is de tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost bereikbaar op campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat. De tijdelijke wachtpost op de spoedgevallenparking wordt stopgezet.

Op deze nieuwe locatie kunnen tot acht huisartsen gelijktijdig raadpleging houden en is er een vlotte doorstroming mogelijk naar de dienst medische beeldvorming, het labo, de spoedgevallendienst en het beddenhuis van het AZ Nikolaas.

De toegang tot de nieuwe huisartsenwachtpost verloopt niet via de hoofdingang van het ziekenhuis, maar via een volledig gescheiden traject langs de kant van het stadspark. Patiënten kunnen daar het terrein oprijden en zich bovengronds parkeren (zie plattegrond).

De nieuwe huisartsenwachtpost is dagelijks open tussen 8 en 20 uur.

Regels voor aanmelding

Patiënten met symptomen van COVID-19 melden zich eerst telefonisch aan: op weekdagen bij de eigen huisarts en in het weekend bij de huisartsenwachtpost op het nummer 03 361 03 61. Ga niet rechtstreeks naar de spoedgevallendienst. Als het nodig is, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een collega-huisarts in de tijdelijke wachtpost in campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat van het AZ Nikolaas.

De huisartsenwachtpost in Sint-Niklaas (Prinses Josephine Charlottelaan) blijft gewoon bereikbaar voor alle andere niet-coronagerelateerde klachten. De wachtposten in Beveren en Sint-Gillis-Waas zullen tijdelijk gesloten zijn.

OPGELET:

Spontaan aanmelden aan de tijdelijke COVID-19 Huisartsenwachtpost is niet mogelijk. Maak eerst telefonisch een afspraak via de huisarts of Huisartsenwachtpost Waasland (03 361 03 61). Gelieve steeds uw elektronische identiteitskaart (e-ID) mee te brengen.