Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Maak een afspraak

De burgemeester kan toestemming geven voor het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot of urne.

Voorwaarden

De toestemming wordt enkel verleend om ernstige redenen:
  • verzoek tot verplaatsing naar een nieuwe concessie;
  • de wens om samen in één graf verenigd te worden;
  • de wens tot overbrenging naar een andere begraafplaats bij verhuis van de nabestaanden.

Procedure

De aanvraag voor het opgraven en herbegraven wordt ingediend door het naaste familielid en moet gericht worden aan de burgemeester.
 
Het naaste familielid is:
  • de nog in leven zijnde partner;
  • indien er geen levende partner is, de nog in leven zijnde bloedverwanten eerste graad.
De aanvrager wordt geïnformeerd over de toestemming tot opgraving en herbegraving.
 
De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door de gemeentelijke diensten.

Meebrengen

De aanvraag gebeurt altijd met een aanvraagformulier.

Bedrag

De kosten voor het opgraven en herbegraven zijn volledig voor de nabestaanden.
 
De tarieven voor de opgravingen zijn vermeld in het retributiereglement.
 
In geval van een crematie zijn de kosten voor het vervoer naar het crematorium en de crematie eveneens voor de nabestaanden. Je kan deze kosten navragen bij een begrafenisondernemer of een crematorium.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)
Maak een afspraak

contactinformatie