Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Taken

De hoofddoelstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang is advies uitbrengen over alle aangelegenheden van het lokaal beleid kinderopvang.

Concreet heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang minstens volgende opdrachten:

  • Lokaal Loket Kinderopvang binnen de gemeente gestalte geven;
  • advies uitbrengen bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
  • advies uitbrengen over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
  • advies uitbrengen voor de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Voorzitter en secretaris

  • voorzitter: schepen van Kinderopvang
  • secretaris: dienst Welzijn

Contactinformatie