Voorzitter OCMW-raad

De voorzitter wordt bij geheime stemming gekozen door en onder de leden van de raad van maatschappelijk welzijn. Naast voorzitter van de OCMW-raad, is hij ook voorzitter van het vast bureau en de bijzondere comités.

De voorzitter roept de raad, het vast bureau en de bijzondere comités samen en stelt de agenda op. Hij onderzoekt op voorhand de zaken die worden voorgelegd aan de raad, het vast bureau en de bijzondere comités. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen beslissingen en vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De voorzitter woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij, op zijn verzoek of op uitnodiging van de burgemeester, voor de OCMW-aangelegenheden.