Taken OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bestuurt het OCMW. Ze stippelt een sociaal beleid uit op lange termijn en beheert een ruime waaier aan diensten en instellingen, met hun budgetten. De raad stelt een dagelijks bestuur, vast bureau, en bijzondere comités aan.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks, in principe elke laatste donderdag van de maand. Het eerste deel van de raad is openbaar, wat wil zeggen dat iedereen de vergadering mag bijwonen. Daarna volgt een geheime zitting achter gesloten deuren, bijvoorbeeld voor persoonlijke dossiers.