Bijzondere comités

Bijzondere comités staan de OCMW-raad bij in het nemen van beslissingen. Zij hebben vooral een voorbereidende en adviserende taak. Het OCMW van Sint-Gillis-Waas heeft twee bijzondere comités opgericht en kan deze bepaalde bevoegdheden toewijzen: het comité Sociale Dienst heeft de bevoegdheid over individuele hulpvragen, het comité Woonzorg neemt beslissingen in verband met het opnamebeleid.