Gemeenteraadcommissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten om de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren. Het aantal commissies, hun opdracht, de samenstelling en de werking wordt bepaald door de gemeenteraad.

De gemeenteraad besliste om twee commissies op te richten.

De eerste commissie behandelt omgeving (ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen), leefmilieu (met afvalbeleid), klimaat (duurzaamheid en energie), waterbeleid, sport (inclusief groenonderhoud van sportterreinen), ondernemen en werkgelegenheid, landbouw, polders (exclusief water), openbare werken, nutsvoorzieningen, welzijn en OCMW, ouderen, kinderopvang, gelijke kansenbeleid, wijk-werken en ontwikkelingssamenwerking.

De tweede commissie bespreekt algemeen beleid, veiligheid, personeel- en organisatiebeleid, communicatie, burgerlijke stand, jumelage, intergemeentelijke samenwerking, financieel beleid en BBC, jeugd, kwaliteitszorg, ICT, onderwijs (behalve kunst), cultuur, feestelijkheden, toerisme, kunstonderwijs, kerkhoven, wonen, openbare gebouwen, mobiliteit, dierenwelzijn, groenbeheer (exclusief het groenonderhoud van de sportterreinen, biodiversiteit.

De commissies vergaderen maandelijks in de raadzaal. De eerste commissie vergadert op maandag om 20 uur, de tweede commissie op dinsdag om 20 uur. De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. De agenda van de vergaderingen vind je enkele dagen vooraf op de website.