Gemeenteraadcommissies

De gemeenteraad richtte twee commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak:

  • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen;
  • het verlenen van advies;
  • het formuleren van inspraakvoorstellen voor de beleidsvoering.

De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

Bevoegdheden commissies

De eerste commissie komt in principe de maandag voor de gemeenteraadszitting samen om 20 uur en behandelt de volgende beleidsdomeinen: Landbouw, Milieuvergunningen landbouwers, Polders, Openbare werken, Infrastructuur, Waterbeleid, Nutsvoorzieningen, Openbare gebouwen, Mobiliteit, Welzijn, Ouderen, Kinderopvang, Gelijke kansenbeleid, PWA, Ontwikkelingssamenwerking, Toerisme, Kerkhoven, Bebloeming, ICT, Kwaliteitszorg, Sport, Lokale Economie, OCMW, wonen, milieu, groen, duurzaamheid en afvalbeheer.

De tweede commissie komt in principe de dinsdag voor de gemeenteraadszitting samen om 20 uur en behandelt de volgende beleidsdomeinen: Algemeen beleid, Veiligheid, Personeel- en organisatiebeleid, Communicatie, Werkgelegenheid, Burgerlijke stand, Jumelage, Intergemeentelijke samenwerking, Ruimtelijk beleid, Stedenbouw, Cultuur, Feestelijkheden, Financieel beleid, Jeugd, Onderwijs en BBC.

Elke gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.