Bekendmakingen

Openbaar onderzoek over aanvraag van omgevingsvergunning: De Roode Moer

De Roode Moer, Roode Moerwegel 3, 9170 Sint-Gillis-Waas, heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Roode Moerwegel 3, 9170 Sint-Gillis-Waas, kadastraal bekend als:

46020A0725/00B000          46020A0823/00C000

46020A0723/00B000          46020A0818/00A000

46020A0823/00F000          46020A0823/00E000

Het betreft een aanvraag tot hernieuwen van de IIOA van een kippenhouderij met 67.250  slachtkuikens tot 31 december 2023 in afwachting van een definitief PAS-kader.

De aanvraag ligt van 17 maart 2023 tot 15 april 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving. Een aantal van de stukken kan je terugvinden op het publiek omgevingsloket via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be. Gedurende deze periode kan je bezwaren en opmerkingen over de aanvraag indienen. Dit kan via:

Voor meer info kan je terecht bij:

Bekendmaking Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Op basis van de regelgeving inzake milieueffectrapportage kan je de Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage raadplegen via www.vlaanderen.be/stikstof of  via de website van team Mer.


contactinformatie

 • Omgeving

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie