Bekendmakingen

Aanvraag van Megawindy voor het bouwen van een windturbine

De provincie Oost-Vlaanderen ontving een omgevingsvergunningsaanvraag van Megawindy voor het bouwen van een windturbine op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

De aanvraag ligt tot en met 26 september 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas. Op de pdf (zie hiernaast) kan je alvast de locatie van de turbine bekijken (langsheen de E34).

Tijdens de periode van openbaarheid kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be

Leegstandsregister

Het leegstandsregister van Sint-Gillis-Waas werd aangepast op 29 augustus 2017. Je kan dit aangepaste register komen inkijken tijdens de openingsuren van het loket Omgeving (https://www.sint-gillis-waas.be/interne-diensten/omgeving). In de voormiddag ben je iedere dag welkom tussen 9 en 12.30 uur. Kom je in de namiddag? Dan maak je een afspraak via https://afspraken.sint-gillis-waas.be of via 03 727 17 00.

Je kan binnen de 30 dagen via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.


Contactinformatie