Bekendmakingen

Infomarkt rond woonwagenterrein - woensdag 13 november 2019

Gemeente Sint-Gillis-Waas heeft de intentie om een kleinschalig woonwagenterrein in te richten op een onbebouwd perceel langs de Kapelledreef. Een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning werd ingediend. Het openbaar onderzoek loopt van 13 november tot 12 december 2019.

Op woensdag 13 november is er een infomarkt van 18.30 tot 20.30 uur in De Klingenaar, Kieldrechtstraat 12. Je kan er met je vragen en opmerkingen individueel terecht bij een team van deskundigen en beleidsverantwoordelijken.

Beslissing team MER

Alplant heeft bij het Team MER een vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER ingediend naar aanleiding van hun voornemen voor de opmaak van een planologisch attest. Op basis van het ingediende screeningsdossier concludeert het Team-MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer bijgevolg niet nodig is.

Je kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – afdeling Omgeving en op de website van het Team-MER (www.lne.be/mer-dossierdatabank - dossiercode SCRPL19007).

Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte geraakt stilaan opgebruikt. De provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.

De provincie kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen altijd voor ogen houden.

Ook jouw mening telt!

De inspraak voor de conceptnota wordt gebundeld van 16 september tot en met 14 november 2019.

Tijdens deze periode kan je de conceptnota inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Houd zeker de website in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

Goedkeuring wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters, gepubliceerd door de Belfius-bank.

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 14 januari 2019 tot 13 maart 2019 ontving de OVAM 61 reacties. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vind je in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, met het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je op de website van de OVAM.

 

 

Meer info nodig over lopende openbare onderzoeken of beslissingen?

www.omgevingsloket.be


Contactinformatie