Bekendmakingen

Oproeping van de kiezers

Het college van burgemeester en schepenen deelt de kiezers van de gemeente mee dat op zondag 14 oktober 2018 de verkiezing plaatsvindt van:

 • 25 gemeenteraadsleden;
 • 15 provincieraadsleden.

Het college verzoekt de kiezers om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan dat op hun oproepingsbrief wordt vermeld. De tabel bij dit bericht bevat de nummers en adressen van de stembureaus en stemlokalen in de gemeente. De kiezers moeten hun oproepingsbrief en hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
De kiezers kunnen stemmen van 8 uur tot 13 uur.

Kiezers die een week voor de verkiezingen nog geen oproepingsbrief hebben ontvangen of niet meer in bezit hebben, kunnen tot zondag 14 oktober, 12 uur 's middags, een duplicaat afhalen op het gemeentesecretariaat, op het volgende adres: Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas

De volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten:

 • personen die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen;
 • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
 • studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan waar ze moeten stemmen;
 • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen.
 • Alleen reiskosten voor een binnenlands traject kunnen worden terugbetaald.

Kiezers die gebruikmaken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kunnen op de dag van de verkiezingen op vertoon van hun oproepingsbrief een gratis treinkaartje tweede klasse, heen en terug, bij het loket verkrijgen. De NMBS factureert de kosten voor de gratis treinkaartjes aan de hand van de provinciale NMBS-code op de oproepingsbrief van de kiezers in kwestie en bezorgt de factuur aan de provincie.

Kiezers die gebruikmaken van een ander vervoermiddel dan de trein, hebben eveneens recht op de terugbetaling van hun reiskosten voor een binnenlands traject. Om de terugbetaling van hun reiskosten aan te vragen, moeten zij het formulier Aanvraag van de terugbetaling van de reiskosten door kiezers (A98) naar de provincie sturen waar ze hun stemplicht hebben vervuld, binnen drie maanden na de verkiezingen.

Stemmen bij volmacht

Meer info over stemmen met een volmacht lees je hier.

Verkiezingsuitgaven

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen brengt ter kennis aan de kandidaten en aan de politieke partijen van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, uit het rechtsgebied van Oost-Vlaanderen, dat hij de aangiften van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten en van de politieke partijen in ontvangst zal nemen van 15 oktober 2018 tot en met 13 november 2018 (30ste dag na de stemming - LPKD, art. 197), van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur op het volgend adres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/A in 9000 Gent - correctionele griffie, 3de verdieping (lokaal 3B01).

 

 

 


Contactinformatie

 • Omgeving

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag: op afspraak van 14 tot 17 uur)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag en avond: op afspraak van 14 tot 19 uur)
  Alle informatie