Bekendmakingen

Beslissing team MER

Alplant heeft bij het Team MER een vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER ingediend naar aanleiding van hun voornemen voor de opmaak van een planologisch attest. Op basis van het ingediende screeningsdossier concludeert het Team-MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer bijgevolg niet nodig is.

Je kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – afdeling Omgeving en op de website van het Team-MER (www.lne.be/mer-dossierdatabank - dossiercode SCRPL19007).

Goedkeuring wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters, gepubliceerd door de Belfius-bank.

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 14 januari 2019 tot 13 maart 2019 ontving de OVAM 61 reacties. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vind je in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, met het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je op de website van de OVAM.

Verlenging termijnen omgevingsvergunningen

Naar aanleiding van de maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus COVID 19 tegen te gaan, besliste de Vlaamse Regering de termijnen binnen de procedure voor omgevingsvergunningen aan te passen. Deze aanpassing geldt voor dossiers waar de procedure nog loopt of die een aanvrager tot 24 april 2020 (eventueel verlengbaar) indient.

Het besluit:

  • bepaalt dat lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020;

  • bepaalt dat nieuwe openbare onderzoeken vanaf 24 maart pas na 24 april 2020 starten;
  • verlengt de beslissingstermijn voor aanvragen binnen de vereenvoudigde procedure met 30 dagen (van 60 naar 90 dagen);
  • verlengt de beslissingstermijn voor aanvragen binnen de gewone procedure met 60 dagen (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
  • verlengt de beslissingstermijn voor dossiers in beroep met 60 dagen;
  • verlengt de periode van aanplakking voor een vergunning tot 24 april met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent dat de uitvoering van deze vergunningen tot 24 april pas kan starten 65 dagen na de aanplakking (ipv van 35 dagen).

 

Meer info nodig over lopende openbare onderzoeken of beslissingen?

www.omgevingsloket.be


contactinformatie