Bekendmakingen

Bericht lijst van gezworenen

De burgemeester informeert haar inwoners dat zij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, op 25 januari 2021 om 8.45 uur, in het gemeentehuis overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Zij wordt bijgestaan door Herwin De Kind en Harry De Wolf, schepenen.

De loting is openbaar.

 

 


contactinformatie