Bekendmakingen

Verkiezingen op zondag 26 mei

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 26 mei 2019 vind je hier het politiebesluit van de wnd. gouverneur om te zorgen voor een rustig verloop van de verkiezingscampagnes.
Het doel van dit politiebesluit is te vermijden dat er nachtelijke confrontaties plaatsvinden tussen tegengestelde groeperingen en dat er vernielingen worden aangebracht aan openbare wegen, gebouwen en privé-goederen.

Kiezerlijst voor verkiezingen op zondag 26 mei

Vanaf 1 maart kan iedereen die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op deze lijst de vermeldingen (voorgeschreven bij artikel 10.2) onjuist zijn, tot 12 mei 2019 bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Vanaf de datum waarop de kiezerslijst moet vastgesteld zijn, kan ieder die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult in de kieskring waarin de gemeente ligt waar hij op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de twaalfde dag voor die van de verkiezing bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar indienen tegen die inschrijving, schrapping of weglating van namen van deze lijst, of tegen onjuistheid in de vermeldingen voorgeschreven bij artikel 10.2.

Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte geraakt stilaan opgebruikt. De provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.

De provincie kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen altijd voor ogen houden.

Ook jouw mening telt!

Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk van de provincie bekijken en jouw suggesties delen tijdens de raadpleging van de conceptnota. Houd zeker de website in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

 

Meer info nodig over lopende openbare onderzoeken of beslissingen?

www.omgevingsloket.be


Contactinformatie