Aanwezigheid PFAS op site Kattestraat 18

17
mei
2023

Op de commissiezitting van mei 2023 beantwoordden we enkele vragen rond de aanwezigheid van PFAS in de Kattestraat. Hieronder vind je de vragen en antwoorden terug.

Commissiezitting mei 2023 - vragen en antwoorden rond PFAS

Recent informeerde de gemeente de inwoners in de omgeving van Kattestraat 18 over de vastgestelde PFAS-verontreiniging in de slibstocks op de terreinen van Interwaas in de Kattestraat.

Op 16 mei zijn er bijkomende resultaten gekend met betrekking tot de PFAS-verontreiniging in het grondwater op deze site. Deze resultaten maken bijkomend onderzoek noodzakelijk.

De gemeente ontving nog geen concrete no-regretmaatregelen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid maar wil proactief inwoners in een zone van 100 meter en inwoners in een zone van 500 meter adviseren om een aantal blootstellingsbeperkende maatregelen na te leven.

De gemeente geeft dit advies, vooruitlopend op de definitieve (no regret-)maatregelen die wellicht op basis van verdere onderzoeken door Agentschap Zorg en Gezondheid zullen worden afgekondigd.

De inwoners uit deze zones ontvangen een brief met onderstaande adviezen.

In een zone van 100 meter

 • Eet je zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet. Dit advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.
 • Eet max. 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van eigen kippen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak je huis binnen schoon met water.
  • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.
 • Gebruik je grondwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je grondwater niet om je zwembad te vullen en je moestuin water te geven.
 • Grondwater kan gebruikt worden voor toepassingen zoals sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet

In een zone tussen 100 meter en 500 meter

 • Gebruik je grondwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je grondwater niet om je zwembad te vullen en je moestuin water te geven.
 • Grondwater kan gebruikt worden voor toepassingen zoals sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak je huis binnen schoon met water.
  • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken in Vlaanderen brengen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart.

Maatregelen op de site om hinder te beperken

De gemeente is volop in overleg met de eigenaar (Interwaas) en gebruikers (Wase Golf) van het terrein om de nodige maatregelen te nemen om de hinder te beperken.

Één van de te implementeren maatregelen is ‘hydromulchen’. Dat is een techniek waarbij een mengsel van vezelmulch, zaad, kunstmest en water over de stuifgevoelige zones wordt uitgezaaid. De mulch dekt de grond af en vormt de basis voor het ontkiemen van de gezaaide planten. De zone wordt ook extra bevochtigd om stofhinder te beperken. Een externe firma voerde deze werken in de loop van juni uit.

De gemeente houdt de inwoners verder op de hoogte. Als je vragen hebt, kan je terecht bij de gemeente via omgeving@sint-gillis-waas.be


contactinformatie